بایگانی‌ها کورش رفیعی | مدیریت ساخت

۲۶/۱۰/۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی معرفی آثار مهندس کوروش رفیعی معمار برجسته ایرانی

مطالب مشابه: سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه ورکشاپ های اولین کنفرانس […]