بایگانی‌ها کیفیت | مدیریت ساخت

۲۷/۰۵/۱۳۹۵

نقش صنعت بیمه درارتقاء کیفیت ساخت ساختمان ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

نقش صنعت بیمه درارتقاء کیفیت ساخت ساختمان هاکلان شهر تهران با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه است. طی ۵ […]
۰۱/۰۴/۱۳۹۵

هزینه یابی پروژه بر مبنای کیفیت(امیرحسین ستوده بیدختی ارشد مدیریت ساخت)

هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل […]