بایگانی‌ها گروت | مدیریت ساخت

۳۰/۰۳/۱۳۹۴

گروت(شاهین نکوئی-کاردان عمران – آب)

گروت ماده ای است که از آب ، سیمان ، ماسه و افزودنی های متداول تشکیل شده است.در حقیقت گروت […]