بایگانی‌ها ACI | مدیریت ساخت

۲۳/۰۹/۱۳۹۵

موسسه بین المللی بتن امریکا ACI (امیرحسین ستوده بیدختی،ارشد مدیریت ساخت)

مطالب مشابه: عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان و نقش آن […]