بایگانی‌ها As Built | مدیریت ساخت

۲۳/۱۰/۱۳۹۴

As Built چیست ؟ – محمد کریم قصاب – کارشناسی ناپویسته عمران – عمران –

Built  چیست ؟     معنای لغوی : همچون ساخت معنای فنی : نقشه ای اصلاح شده که پس از […]