بایگانی‌ها BPMS | مدیریت ساخت

۳۰/۱۰/۱۳۹۴

تجربه موفق پیاده‌سازی BPMS در شرکت AUDI(محسن نامدار-ارشدعمران-مدیریت ساخت)

BPMS Business Process Management System)) فناوری جدیدی است که دنیای تولید نرم‌افزار و مدیریت اطلاعات را دگرگون کرده است بطوریکه […]