بایگانی‌ها CCM | مدیریت ساخت

۱۰/۰۳/۱۳۹۶

تفاوت های مدرک CCM و PMP با توجه به مطلب ارائه شده در سایت انجمن مدیریت ساخت آمریکا (بابک دارایی-مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی)

مدرک CCM مخفف کلمهCertified Construction Manager  بوده و توسط موسسه CMCI (انجمن مدیریت ساخت آمریکا) و مدرک PMP مخفف کلمهProject […]