بایگانی‌ها elsevier | مدیریت ساخت

۲۳/۰۸/۱۳۹۵

جایزه پنج هزار دلاری الزویر برای پذیرش مقاله (رضا شیخ انصاری-ارشد مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه آزاد یادگار امام)

شورای عالی علوم مواد الزویر بدنبال تاکید بر دانش موادیست که بر زندگی روزمره ما اثر میگذارد و همچنین شناسایی محققینی که در این زمینه تاثیر […]