بایگانی‌ها EPC | مدیریت ساخت

۳۰/۰۷/۱۳۹۵

علت‌ پیشرفت بازار کار به‌ سوی‌ قراردادهای‌ EPC (قدیر آقاجمالی- کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت)

علت‌ پیشرفت بازار کار به‌ سوی‌ قراردادهای‌ EPC ۱- اطمینان‌ کارفرما از زمان‌ قطعی‌ پایان‌ کار و مبلغ‌ نهایی‌ است‌. […]