بایگانی‌ها Hollowcore | مدیریت ساخت

۱۴/۱۲/۱۳۹۵

سقف هالوکور ” Hollowcore ” – ( محمد مهدی بهادری – مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت )

سقف هالوکور ( Hollowcore ) جزو جدیدترین سیستم های سقف سازه ای به شمار می آید و زیر مجموعه سقف […]