بایگانی‌ها hse | مدیریت ساخت

۳۱/۰۲/۱۳۹۶

لزوم اجرا ی سیستم ۵S جهت بهبود کارایی و عملکرد HSE در محیط های کارگاهی و تاثیر مثبت آن در بهره وری کل پروژه(صابر آب پیکر-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

نظام آراستگی(۵S)، که برگرفته از فرهنگ غنی ژاپن می باشد، یک نظام سودمند برای تمام سازمانهای هدفمند بوده که با مدیریتی کارامد و موثر اهداف سازمانی […]
۱۵/۱۱/۱۳۹۵

دومین همایش ملی HSE در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی با رویکرد افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها

دومین همایش ملی HSE در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی با رویکرد افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۸ بهمن […]