بایگانی‌ها Landmark | مدیریت ساخت

۱۱/۰۴/۱۳۹۵

چرخ و فلک لندن با نام London Eye (محمد مهدی میان محله-ارشد مدیریت ساخت)

چرخ و فلک لندن با نام London Eye و یا چشم لندن که با نام چرخ هزاره هم شناخته می […]