بایگانی‌ها Tilt Up | مدیریت ساخت

۲۲/۱۰/۱۳۹۵

روش های نوین صنعت ساختمان سازی (tilt Up) (حسین اکرمی-کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت)

با توجه به پیشرفت تکنولوژی کشورهایی هستند که هنوز هم از از روش های سنتی ساخت و ساز استفاده میکنند.این شیوه ها مبتنی بر عملیات بنایی […]
۰۹/۰۴/۱۳۹۵

روش Tilt Up(امیر بهنیا-مهندسی عمران-ارشد مدیریت ساخت)

یکی از روش‌های نوین و متداول ساختمان‌سازی در سراسر شمال امریکا، استرالیا، نیوزلند و چندین ملت کارائیب روش تیلت آپ می‌باشد. در این روش اجزای بتنی […]