بایگانی‌ها Top-Down | مدیریت ساخت

۰۱/۰۴/۱۳۹۴

ویدئو روش Top-Down(سید رضا غفوری ارمکی_کارشناسی ارشد عمران مهندسی و مدیریت ساخت)

لینک دریافت ویدئو نمایش بر روی سایت نماشا مطالب مشابه: تفاوت مهندسی و مدیریت ساخت با مدیریت پروژه و ساخت (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت) گودبرداری […]